փակիր գրադարանի այս բաժինը Սինանեան, Տիգրան
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք առ ազգակից եղբարս