փակիր գրադարանի այս բաժինը Սիւնի Արմենակ
Դիտել փաստաթուղթը Կաթուղիկոսական ընտրելիներ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ շահերի նախանձախնդիր անձինքների կողմից