փակիր գրադարանի այս բաժինը Սկանդարեանց, Գէորգ
Դիտել փաստաթուղթը Վարդարան ի պէտս վարժութեան դեռահասակ մանկանց