փակիր գրադարանի այս բաժինը Սմբատեանց, Մեսրովբ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագիր Գեղարքունի Ծովազարդ գաւառի որ այժմ Նոր-Բայազիտ գաւառ