փակիր գրադարանի այս բաժինը Սուիֆթ, Մերի
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկամ մանկանց կամ մանր ուսմունք բնագիտութեան