փակիր գրադարանի այս բաժինը Սուրէն, Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն գործնական (1874)