փակիր գրադարանի այս բաժինը Սվաճեան, Յարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտահարս Մարի Տայեան
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Պօղոս աղայի Օտեան