փակիր գրադարանի այս բաժինը Ստեփաննոս Տարօնեցի
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական պատմութիւն Ստեփաննոս վարդապետի Տարօնեցւոյ