փակիր գրադարանի այս բաժինը Առաքել Դավրիժեցի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Առաքել Վարդապետի Դավրիժեցւոյ