փակիր գրադարանի այս բաժինը Սրապ Կիւրեղ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայերէն լեզուի