փակիր գրադարանի այս բաժինը Վարժապետեան, Ներսէս
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսի Սուրբ եկեղեցին ու անոր հակառակորդները