փակիր գրադարանի այս բաժինը Վեցմատնեան Միքայէլ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ երկրագործութիւն