Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վոլթեր Ֆրանսուա
Title: Ալզիր կամ ամերիկացիք
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռուբենի Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.-Պօլիս, Ֆինճանճըլար
Year of Publication: 1862
Notes: Ողբերգութիւն Վոլթերի քերթողի գաղղիացւոյ: Թարգմանեց Տ. Տոմինեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Փունջ կամ սէր, կանայք եւ ամուսնութիւն (ա.թ.); Կիւսթավ (1882) գրքերին:
Շարվ. 13x8 սմ։
Ը, 64 էջ։
File size: 10,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia