փակիր գրադարանի այս բաժինը Վրոյր, Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս Հ. Ադամեան