փակիր գրադարանի այս բաժինը Սկուտր Տ.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հնդկաստանու հեթանոս կռապաշտից