փակիր գրադարանի այս բաժինը Տաշեան, Յակովբոս
Դիտել փաստաթուղթը Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ Ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Ակնարկ մը հայ հնագրութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հետազօտութիւնք եւ բնագիրք: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք Ստոյն-Կալիսթենեայ վարուց Աղեքսանդրի
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետութիւն առաքելոց անվաւերական կանոնաց մատեանը
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց կայսերական Մատենադարանին ի Վիեննա