փակիր գրադարանի այս բաժինը Տերվիշեան, ՍերովբԷ
Դիտել փաստաթուղթը Հնդեւրոպական նախալեզու