փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէմիրճիպաշեան Եղիա; Մինաս Չերազ
Դիտել փաստաթուղթը Դամբարան