փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Գրիգորեան, Էմին
Դիտել փաստաթուղթը Թռչնիկ
Դիտել փաստաթուղթը Կրիտիկան եւ նորա վերայ ունեցած մեզնից շատերի հասկացողութիւնը այլև պատասխան «Թռչնիկի»