փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէվլէթեան, Տէվլէթ
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Էրմենիան վէ Կիւլիսթանը շարգիյէ