փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Բարսեղեան, Հրաչեայ
Դիտել փաստաթուղթը Չէքիրկէ վէ անը մահվ իթմէնին չարէլէրի