փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Գրիգորեան, Գէորգ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն թուաբանական