փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Թորոսեան Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Րիսալէյի ֆօթօկրաֆ