փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Մարկոսեան Սեբաստացի
Դիտել փաստաթուղթը Ասպարէզ ազգային հայոց