փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Մինասեան, Կարապետ
Դիտել փաստաթուղթը Գագիկ վերջին արքայ հայոց Բագրատունի