փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Միքելեան, Արշակ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանական գիտութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստանեայց եկեղեցին եւ բիւզանդեան ժողովոց պարագայք
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն Սուրբ գրոց