փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Մովսէսեան, Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղէմի ձեռագրի (1897)