փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Յակոբեանց, Նիկողայոս
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ռուսաց լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր աղօթից ի պէտս դպրոցաց ազգիս (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ ռուսաց լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1870)