փակիր գրադարանի այս բաժինը Վեհապետեան, Գէորգ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն առաջնորդի Հայոց Ատրպատականի Գէորգայ արք եպիսկոպոսի Վեհապետեան ի Թէհրան