փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէրտէրեան, Ղուկաս
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք բնագիտութեան ի պէտս դպրոցաց