փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէքարդ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ոճոյ եւ բնազանցական խորհրդածութիւնք