փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէօլլինկէր
Դիտել փաստաթուղթը Յանոսի յաղագս պապին եւ ժողովոյ նորա