փակիր գրադարանի այս բաժինը Տը Գրիյլէոն Ապէ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական մարդը կամ Առաքինութիւնք եւ մոլութիւնք