փակիր գրադարանի այս բաժինը Տը Ճիւսթինեան, Րօս
Դիտել փաստաթուղթը Սոկրատի ոգին