Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տը Մօնթէբէն Քսավիէ
Title: Էսրարը Հինտ
Publisher (standardized): տպագր. Հարություն Պարոնյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպաաի Յարութիւն Յ. Պարոնեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: 1882
Notes: Միւթէրճիմի Յ. Թօլաեան: Ֆրանսըզճատան Թէրճէմէ օլունմուշ: Ճիլտ իքինճի: Թապի՛ւ-(Հրատարակիչ) Գալուստ Տ. Յակոբեան:
Հնդկաստանի գաղտնիքները: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Տպակից է՝ Էսրարը Հինտ: Հտ.1 (1882):
Շարվ.` 17x10 սմ։
302 էջ։
File size: 106 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia