փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէմիրճեան, Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Գեղարուեստին դերը