փակիր գրադարանի այս բաժինը Տիւսաբ Սրբուհի
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբառ հայ լեզուն
Դիտել փաստաթուղթը Արաքսիա կամ վարժուհին
Դիտել փաստաթուղթը Մայտա
Դիտել փաստաթուղթը Սիրանոյշ