փակիր գրադարանի այս բաժինը Արապշահ Ահմէտ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լենկ Թիմուրայ