փակիր գրադարանի այս բաժինը Րամբօսսօն, Ժ.
Դիտել փաստաթուղթը Մայրական դաստիարակութիւնը բնութեան օրինաց վերայ հիմնուած