փակիր գրադարանի այս բաժինը Րէնիեար
Դիտել փաստաթուղթը Հենրիկոս եւ Մարիամ կամ երկու որբերը