փակիր գրադարանի այս բաժինը Րիկս, Էլայըս
Դիտել փաստաթուղթը Խրիսթիյան վաֆթիզինին թարզը