փակիր գրադարանի այս բաժինը Ցիցերոն Մարկոս Տուլիոս
Դիտել փաստաթուղթը Ղեղիոս կամ Վասն բարեկամութեան առ Տ. Պոմպոնիոս Ատտիկոս