փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէր-Յովհաննէսեանց, Աստուածատուր
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմի: Հտ. Բ