փակիր գրադարանի այս բաժինը Փաշաեան, Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Աղջկան մը յիշատակարանը