փակիր գրադարանի այս բաժինը Փափազեան, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Լուծումն պատասխանւոյ Ակնայ բողոքականաց առ Ակնցի եւ համօրէն բողոքական ազգայինս