փակիր գրադարանի այս բաժինը Փափազեան, Տիրան
Դիտել փաստաթուղթը Խասգիւղի քնաշրջիկը կամ սիրոյ զոհը
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս եւ Սելիմայ կամ Ապտէրի լերանց ստորոտի զոյգ մը անմեղաց շիրիմքը