փակիր գրադարանի այս բաժինը Փափասեան, Թորոս
Դիտել փաստաթուղթը Լէթայիֆ