փակիր գրադարանի այս բաժինը Փէլլիքօյ, Սիլվիօ
Դիտել փաստաթուղթը Բանտք իմ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Բանտք իմ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Հռիմինիացին Փրանկիսկէ
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս մարդկային պարտուց