փակիր գրադարանի այս բաժինը Փէշտիմալճեան, Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Դիտակ 1891 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն կամ արուեստ բանական
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1861)