փակիր գրադարանի այս բաժինը Փիլոքսենոս Նաբովկա Եպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Երանելւոյն Զենոբայ սրբոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի մեծի չորեքշաբթի աւուրն ընդդէմ Յուդայի մատնչի անաւրէն աշակերտի